ท่านต้องการให้ อบต.ชุมแสงสงคราม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 10 )
20.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 14 )
28.00%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 0 )
0.00%
การบริการประชาชน ( 22 )
44.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 4 )
8.00%