หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 


นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายสมเกียรติ พัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวนฤมล แป้นอินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นายคุณากร อุ่นพร้อม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวนุชรีย์พร ช่วยหลำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุกัญญา หงษ์โต
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนงนุช แต่งรูป
ครูผู้ดูแลเด็ก