หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 


นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายองอาจ ปุญญฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายสุทธิพงษ์ จรัญ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง


นายบำรุง ศรีฟ้า
นายช่างโยธาชำนาญงาน


จ.ส.ต.ธนวัฒน์ พ่วงรอด
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน


นางอนงค์ นรถี
เจ้าพนักงานธุรการ


นายชยุติ แก้วเพชร
ช่างโยธา