หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 


นายนรินทร์ ทองดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกรองกมล สิทธิเกษร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางวิมลนัฐดา จับแสงจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวนันทนา บุญราชแขวง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสุชัญญา จิตวัฒนากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


จ.ส.อ.คนึง สีด้วง
นิติกรปฏิบัติการ