หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
 
 
คำร้องทั่วไป
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน : การช่วยเหลือสาธารณภัย
 
  (1)     2