หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
 
 
ถนน คสล. จำนวน 13 เส้นทาง
 
ถนนลาดยาง จำนวน 10 เส้นทาง
 
ถนนลูกรัง จำนวน 35 เส้นทาง
         

บ่อน้ำตื้น / สระน้ำ จำนวน 4 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 30 แห่ง

ฝาย/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ จำนวน 7 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน/ภูเขา /อื่น ๆ จำนวน 15 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย/หนอง/คลอง/บึง ฯลฯ
    จำนวน 57 แห่ง
 
   

พื้นที่สาธารณะ 1,392 ไร่ นำไปใช้ประโยชน์สร้างสวนสุขภาพบึงหนองพะยอม 5 ไร่

บ่อน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง