หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
 
 
ถนน คสล. จำนวน 13 เส้นทาง
 
ถนนลาดยาง จำนวน 10 เส้นทาง
 
ถนนลูกรัง จำนวน 35 เส้นทาง
         

บ่อน้ำตื้น / สระน้ำ จำนวน 4 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 30 แห่ง

ฝาย/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ จำนวน 7 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน/ภูเขา /อื่น ๆ จำนวน 15 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย/หนอง/คลอง/บึง ฯลฯ
    จำนวน 57 แห่ง
 
   

พื้นที่สาธารณะ 1,392 ไร่ นำไปใช้ประโยชน์สร้างสวนสุขภาพบึงหนองพะยอม 5 ไร่

บ่อน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง