หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
 
 
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม    อำเภอบางระกำ     จังหวัดพิษณุโลก
งบรายรับ   -   รายจ่ายตามงบประมาณ   ประจำปี  2558
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  30  กันยายน  2558

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ต.ค. 2558 เวลา 11.20 น. โดย คุณ นภัทร บุญเอี่ยม

ผู้เข้าชม 28 ท่าน