หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
   
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 60  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 42  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 [ 19 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 46  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก [ 1 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 64  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม (พ.ศ.2560 - 2564) [ 5 ก.พ. 2559 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2567) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 5 ก.พ. 2559 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)     2