หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม [ 9 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลชุมแสงสงคราม โครงการกองทุนน้ำมัน เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้กองทุนน้ำมัน ประจำปี 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2