หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 17 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 19 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามกรณีพิเศษ [ 19 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)