หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 13 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 115  
 
ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 13 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)     2