หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
   
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 13 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 13 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข (ครั้งที่ 1) [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 53  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 57  
 
ผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 47  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) [ 10 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 26  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 10 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2