หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
...........................
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 

 
หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19 หมู่ที่ 9 บ้านตระแบกงาม  
 

วันที่ 15 กันยายน 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม  จัดกิจกรรม หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19 โดยทำการออกติดสื่อประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (หมู่ที่ 9  บ้านตระแบกงาม)  เพื่อให้ประชาชนในตำบล ผู้ประกอบการ และผู้ที่มาติดต่อราชการได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเอง และครอบครัวจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19 ของตำบลชุมแสงสงครามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 15.08 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X