หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
...........................
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

ในระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ วันที่ 8 – 10 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 14.37 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/134

ลำดับภาพที่ 2/134

ลำดับภาพที่ 3/134

ลำดับภาพที่ 4/134

ลำดับภาพที่ 5/134

ลำดับภาพที่ 6/134

ลำดับภาพที่ 7/134

ลำดับภาพที่ 8/134

ลำดับภาพที่ 9/134

ลำดับภาพที่ 10/134

ลำดับภาพที่ 11/134

ลำดับภาพที่ 12/134

ลำดับภาพที่ 13/134

ลำดับภาพที่ 14/134

ลำดับภาพที่ 15/134

ลำดับภาพที่ 16/134

ลำดับภาพที่ 17/134

ลำดับภาพที่ 18/134

ลำดับภาพที่ 19/134

ลำดับภาพที่ 20/134

ลำดับภาพที่ 21/134

ลำดับภาพที่ 22/134

ลำดับภาพที่ 23/134

ลำดับภาพที่ 24/134

ลำดับภาพที่ 25/134

ลำดับภาพที่ 26/134

ลำดับภาพที่ 27/134

ลำดับภาพที่ 28/134

ลำดับภาพที่ 29/134

ลำดับภาพที่ 30/134

ลำดับภาพที่ 31/134

ลำดับภาพที่ 32/134

ลำดับภาพที่ 33/134

ลำดับภาพที่ 34/134

ลำดับภาพที่ 35/134

ลำดับภาพที่ 36/134

ลำดับภาพที่ 37/134

ลำดับภาพที่ 38/134

ลำดับภาพที่ 39/134

ลำดับภาพที่ 40/134

ลำดับภาพที่ 41/134

ลำดับภาพที่ 42/134

ลำดับภาพที่ 43/134

ลำดับภาพที่ 44/134

ลำดับภาพที่ 45/134

ลำดับภาพที่ 46/134

ลำดับภาพที่ 47/134

ลำดับภาพที่ 48/134

ลำดับภาพที่ 49/134

ลำดับภาพที่ 50/134

ลำดับภาพที่ 51/134

ลำดับภาพที่ 52/134

ลำดับภาพที่ 53/134

ลำดับภาพที่ 54/134

ลำดับภาพที่ 55/134

ลำดับภาพที่ 56/134

ลำดับภาพที่ 57/134

ลำดับภาพที่ 58/134

ลำดับภาพที่ 59/134

ลำดับภาพที่ 60/134

ลำดับภาพที่ 61/134

ลำดับภาพที่ 62/134

ลำดับภาพที่ 63/134

ลำดับภาพที่ 64/134

ลำดับภาพที่ 65/134

ลำดับภาพที่ 66/134

ลำดับภาพที่ 67/134

ลำดับภาพที่ 68/134

ลำดับภาพที่ 69/134

ลำดับภาพที่ 70/134

ลำดับภาพที่ 71/134

ลำดับภาพที่ 72/134

ลำดับภาพที่ 73/134

ลำดับภาพที่ 74/134

ลำดับภาพที่ 75/134

ลำดับภาพที่ 76/134

ลำดับภาพที่ 77/134

ลำดับภาพที่ 78/134

ลำดับภาพที่ 79/134

ลำดับภาพที่ 80/134

ลำดับภาพที่ 81/134

ลำดับภาพที่ 82/134

ลำดับภาพที่ 83/134

ลำดับภาพที่ 84/134

ลำดับภาพที่ 85/134

ลำดับภาพที่ 86/134

ลำดับภาพที่ 87/134

ลำดับภาพที่ 88/134

ลำดับภาพที่ 89/134

ลำดับภาพที่ 90/134

ลำดับภาพที่ 91/134

ลำดับภาพที่ 92/134

ลำดับภาพที่ 93/134

ลำดับภาพที่ 94/134

ลำดับภาพที่ 95/134

ลำดับภาพที่ 96/134

ลำดับภาพที่ 97/134

ลำดับภาพที่ 98/134

ลำดับภาพที่ 99/134

ลำดับภาพที่ 100/134

ลำดับภาพที่ 101/134

ลำดับภาพที่ 102/134

ลำดับภาพที่ 103/134

ลำดับภาพที่ 104/134

ลำดับภาพที่ 105/134

ลำดับภาพที่ 106/134

ลำดับภาพที่ 107/134

ลำดับภาพที่ 108/134

ลำดับภาพที่ 109/134

ลำดับภาพที่ 110/134

ลำดับภาพที่ 111/134

ลำดับภาพที่ 112/134

ลำดับภาพที่ 113/134

ลำดับภาพที่ 114/134

ลำดับภาพที่ 115/134

ลำดับภาพที่ 116/134

ลำดับภาพที่ 117/134

ลำดับภาพที่ 118/134

ลำดับภาพที่ 119/134

ลำดับภาพที่ 120/134

ลำดับภาพที่ 121/134

ลำดับภาพที่ 122/134

ลำดับภาพที่ 123/134

ลำดับภาพที่ 124/134

ลำดับภาพที่ 125/134

ลำดับภาพที่ 126/134

ลำดับภาพที่ 127/134

ลำดับภาพที่ 128/134

ลำดับภาพที่ 129/134

ลำดับภาพที่ 130/134

ลำดับภาพที่ 131/134

ลำดับภาพที่ 132/134

ลำดับภาพที่ 133/134

ลำดับภาพที่ 134/134
<<
>>
X