หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 

 
ประชุมทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น (Zoom Video Conference) ประจำเดือนกรกฎาคม 64  
 

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออินทร์ ที่ว่าการอำเภอบางระกำ ชั้น 2 จังหวัดพิษณุโลก
นายอัครโชค  สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น (Zoom Video Conference) แจ้งข้อราชการ จากการประชุมกรมการจังหวัดพิษณุโลก ฯ แจ้งมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด พร้อมชี้แจงข้อราชการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งาน/กิจกรรมที่จะดำเนินการในรอบเดือนดังกล่าว
***และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทย คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก โดยกำชับทุกภาคส่วน ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งคัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ค. 2564 เวลา 14.39 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X