หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 

 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวขนและประชาชนมีความรู้ สามารถประพฤติปฎิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2563 เวลา 15.34 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X