หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแสงสงคราม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 


 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ชุมแสงสงคราม ณ จังหวัดพังงา สุราษฎร์ธานี และเพชรบุรี  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม มีเป้าหมายที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างสูงสุด โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักการบริหารงานแบบบูรณาการลดขั้นตอนการบริหารงานต่าง ๆ เพื่อการบริการประชาชนและปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนให้ทันต่อเหตุการณ์มุ่งสู่เป้าประสงค์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพวิสัยทัศน์และทัศนคติของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร และมีการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารจัดการชุมชน เพื่อสนองความต้องการของประชานได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นตลอดไป จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน คณะผู้บริหาร ส.อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2559 เวลา 10.26 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 778 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X