หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแสงสงคราม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  
 

วันที่ 29  ธันวาคม2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เพื่อพิจารณาภาระกิจต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนำพนักงานส่วนตำบล
1. นางนันทิยา  พ่วงบ้านแพน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นางสาวฤตินันท์  เงินทอง  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
3  น.ส.รัตนาภรณ์ จารุกิตติ์ธีรกุล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
4. นายอนุชา  จิตวัฒนากุล  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน
5. นางสาวรุ่งอรุณ  สร้อยเปี้ย  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระที่ 2เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม 2565
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม  
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2566
5.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5.3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
6.1 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ธ.ค. 2565 เวลา 11.15 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X