หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแสงสงคราม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  
 

วันที่ 29  สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม  จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาภาระกิจต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า จะมีสมาชิกชมรมสตรองจิตพอเพียง พิษณุโลก เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา 2 ท่านครับ ประกอบด้วย
1. คุณพันธกานต์ ณ นคร
2. คุณจำหรัด เอี่ยมอ่อง
ตำแหน่งสมาชิกชมรมสรองจิตพอเพียงพิษณุโลก
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2565
ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1. รายงานสรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
6.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)
6.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ)
6.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพิ่มเติมครั้งที่ 2
6.4 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
6.5 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
6.6 ขอความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริการส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ......
6.7 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ......

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2565 เวลา 14.40 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X