หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 

 
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร

-ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น lhr-app05
- http://lhr.dla.go.th/hr/

-ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas)
-http://www.laas.go.th/

-ระบบสารสนเทศ ทางการ ศึกษา ท้องถิ่น
-https://lec.dla.go.th/

-ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ระบบใหม่
-http://infov1.dla.go.th/

-ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
-http://e-plan.dla.go.th/

-ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ระบบใหม่
-http://info.dla.go.th/

-ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ระบบเดิม
-http://infov1.dla.go.th/

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ธ.ค. 2564 เวลา 10.55 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 34 ท่าน