หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
...........................
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 

 
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563  
 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1/2563) เพื่อร่วมพิจารณาภารกิจงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563  เวลา 10.0๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2563 เวลา 19.55 น. โดย เกษร@naxsolution

ผู้เข้าชม 42 ท่าน