หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เพิ่มเติม)  
 

                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม  
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
เพิ่มเติม)

   องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ขอประกาศปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม (เพิ่มเติม) จากเดิม ประกาศปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 เพิ่มเติมตามคำสั่งดังกล่าวเป็น ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2563 เวลา 13.49 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 17 ท่าน