หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

       ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามจะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก  โดยทำการคัดเลือก ให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัครดังต่อไปนี้
  ๑.คุณสมบัติของผู้สมัคร
      ๑.๑  เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๖ เดือน          
      ๑.๒  เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ ๒- ๓ ปี บริบูรณ์(นับถึง ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๓)
      ๑.๓  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียน(รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้)

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 10.42 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 78 ท่าน