หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 

 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จะดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)  
 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จะดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) โดยมีผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทุกคนเพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบาย “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อเป็นการจัดสถานที่ทำงานให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นการขยายผลไปจนถึงการจัดระเบียบชุมชน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม การจัดการขยะ การคัดแยกขยะในชุมชนอีกทางหนึ่ง และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในเรื่องการบริการสาธารณะ งานจิตอาสาเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม เพื่อขยายผลจากหน่วยงาน อบต. สู่ชุมชน หมู่บ้าน ในเขตตำบลชุมแสงสงคราม

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 10.28 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย