หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1/2562)  
 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1/2562) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เพื่อร่วมพิจารณา

เรื่องที่ 1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เรื่องที่ 2 พิจารณาอนุมัติการโอน /แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

เรื่องที่ 3 พิจารณาอนุมัติระเบียบวาระว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้อาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม พ.ศ.2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 15.01 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย