หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  
 

             ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้ยื่นญัตติเสนอเรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามได้พิจารณา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ได้ขออนุญาตนายอำเภอบางระกำเพื่อขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ นั้น
             บัดนี้ นายอำเภอบางระกำ ได้มีประกาศลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 14.05 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย