หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  
 

             ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้ยื่นญัตติเสนอเรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามได้พิจารณา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ได้ขออนุญาตนายอำเภอบางระกำเพื่อขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ นั้น
             บัดนี้ นายอำเภอบางระกำ ได้มีประกาศลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 14.05 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย