หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
   
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
งานปศุสัตว์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จัดกิจกรรมฝีกอบรมใหความรู้แก่อาสาสมัครปศุศัตว์ตำบลชุมแสงสงคราม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 17 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 14
 


 
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ออกทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 18
 
 
     


 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ออกดำเนินการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 21
 


 
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด จัดประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 14
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 121