หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 


นายเปี๊ยก โพธิ์หอม
ประธานสภา อบต.ชุมแสงสงคราม
 


นายประยูร ทองแย้ม
รองประธานสภา อบต.ชุมแสงสงคราม


นายนรินทร์ ทองดี
เลขานุการสภา อบต.ชุมแสงสงคราม
 
 


นายสำราญ พลอยแสง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นางรุ่งฟ้า พุทธโกษา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นายสุรินทร์ สมใจ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นายจำรัส นิ่มงานศรี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3


นายราเชน เขาแก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3


นายวุฒิ ชื่นบางบ้า
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


นายเสนาะ บุญจุ้ย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


นางบุญทิพย์ เฝ้าทรัพย์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6


นายทักษิณ นาคสุข
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7