หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 


นายเปี๊ยก โพธิ์หอม
ประธานสภา อบต.ชุมแสงสงคราม
 


นายประยูร ทองแย้ม
รองประธานสภา อบต.ชุมแสงสงคราม


นายนรินทร์ ทองดี
เลขานุการสภา อบต.ชุมแสงสงคราม
 
 


นายสำราญ พลอยแสง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นางรุ่งฟ้า พุทธโกษา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นายสุรินทร์ สมใจ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นายจำรัส นิ่มงานศรี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3


นายราเชน เขาแก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3


นายวุฒิ ชื่นบางบ้า
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


นายเสนาะ บุญจุ้ย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


นางบุญทิพย์ เฝ้าทรัพย์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6


นายทักษิณ นาคสุข
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7