หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
   
 
 
รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. [ 27 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม และพี่น้องประชาชนชาวตำบลชุมแสงสงคราม เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1/2562) [ 11 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 1 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)     2      3      4      5