หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
   
 
 
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ได้ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นั้น ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภา [ 13 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6