หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 


นายเพ็ชรรุ่ง สุขประเสริฐ
กำนันตำบลชุมแสงสงคราม
 
 


นายวิรัตน์ พุทธโกษา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายดิเรก ทุยพูน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายเธนกฤตโชติ แสงสุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายบรรจง คตสุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายมณี รอสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายนาวิน พุ่มนาค
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายพิตตินันท์ ออมสิน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายสุชาติ กันขาว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9


นายชวลิต ยังเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10


นายธนโชติ น้อยมั่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11