หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 


นายเพ็ชรรุ่ง สุขประเสริฐ
กำนันตำบลชุมแสงสงคราม
 
 


นายวิรัตน์ พุทธโกษา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายดิเรก ทุยพูน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายเธนกฤตโชติ แสงสุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายบรรจง คตสุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายมณี รอสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายนาวิน พุ่มนาค
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายพิตตินันท์ ออมสิน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายสุชาติ กันขาว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9


นายชวลิต ยังเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10


นายธนโชติ น้อยมั่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11