หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแสงสงคราม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5


เสริมคันดินกั้นน้ำป้องกันน้ำเข้าทุ่งค้างคาวพื้นที่ ม.6 บ้านห้วงกระได [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 3 


ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนช่วยค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุป [ 31 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 3 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 8 


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในตำบลชุมแสงสงคราม พร้อมมอบถุงยังชี [ 24 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 7 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพั [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เพื่อจ [ 22 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 10 


ปรับปรุงพื้นผิวทางเพื่อรองรับถนนคอนกรีตในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านห้วงกระได [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 9 


ปรับระดับพื้นถนนคันคลองหนองใหญ่เพื่อรอเทถนนคอนกรีตพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านชุมแสงสงค [ 17 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 9 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป [ 15 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 16 


แก้ไขไหล่ถนนคอนกรีตพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านชุมแสงสงคราม [ 15 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 8 


ขุดลอกร่องระบายน้ำหนองตาอินเพื่อให้การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้ [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 12 


ขุดลอกร่องน้ำเพื่อระบายน้ำจากทุ่ง 7 หาบลงคลองแพงพวยหมู่ที่ 8 บ้านหนองแพงพวย [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 23 


ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองอ้อ [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 10 บ้านคลองลึก [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 11 


เปิดปากท่อระบายน้ำที่อุดตันเพื่อระบายน้ำลงคลองแพงพวยหมู่ที่ 8 บ้านหนองแพงพวย [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 12  
สอบถามข้อมูล (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 66  ตอบ 1  
สอบถามข้อมูล (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 50  ตอบ 1  
รับการร้องเรียนในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (27 ต.ค. 2563)    อ่าน 244  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (14 ม.ค. 2559)    อ่าน 2247  ตอบ 6  
สอบถามทรัพย์สินราชการ (14 ม.ค. 2559)    อ่าน 1554  ตอบ 6  
สอบถามตำแหน่งว่าง (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 1102  ตอบ 0  
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ ค่ะ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 2490  ตอบ 1  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 เม.ย. 2556
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชุมแสงสงคราม [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ครั้ง [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ขอมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 6323 ลว. 27 ก.ย. 65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ พล 0023.4/ว 6320 ลว. 27 ก.ย. 65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 17073 ลว. 28 ก.ย. 65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
การมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 17072 ลว. 28 ก.ย. 65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
แจ้ง อบจ.พิษณุโลก ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/17069 ลว. 28 ก.ย. 65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6349 ลว 28 ก.ย.65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
แจ้งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดำเนินการในอุทยานแห่งชาติฯ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.5/ว 590 ลว. 28 ก.ย. 65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6351 ลว. 28 ก.ย. 65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ที่ พล 0023.3/ว 589 ลว. 28 ก.ย. 65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
แจ้ง อ.พรหมพิราม แก้ไขชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ที่ พล 0023.3/588 ลว. 28 ก.ย. 65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์)ฯ ที่ พล 0023.3/ว 587 ลว. 28 ก.ย. 65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
แจ้งทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 586 ลว. 28 ก.ย. 65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
แจ้งขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 585 ลว. 28 ก.ย. 65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ที่ พล 0023.3/ว 584 ลว. 28 ก.ย. 65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 6325 ลว 27 ก.ย. 65 [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 36 
การเปิดใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6315 ลว 27 ก.ย. 65 [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 234 
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6328 ลว 27 ก.ย. 65 [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 74 
การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เดือน ส.ค. 65 ที่ พล 0023.5/ว 6322 ลว. 27 ก.ย. 65 [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 131 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/ว 6321 ลว. 27 ก.ย. 65 [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 53 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ก.ค.65 ที่ พล 0023.5/ว 583 ลว.27 ก.ย. 2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 113 
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]

คุกกี้ปลาย่าง ( Grilled Cookie)
 

กศน.ตำบลชุมแสงสงคราม
 
 
 


ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18 ลิตร จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะ [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ตำบลชุมแสงสงคราม อ [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]

 
 
E-Service
 
 
 
 
 
อบต.ตลุกเทียม ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกเทียม ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูล [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยแก้ว ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าโพธิ์ อบต.ท่าโพธิ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าโพธิ์ ประชุมสภา อบต.ท่าโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าโพธิ์ ประชุมสภา อบต.ท่าโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองพระ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองพระ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ชมพู รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ชมพู การขอจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย/ตำราการแพทย์แผนไทย [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.บึงพระ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.นครป่าหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ105 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ป่าแดง การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cl [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.เนินมะปราง กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติ 28 กันยายน 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ดอนทอง กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีภิรมย์ ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยพร้อมกับสวดมนต์ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.ชมพู การให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบค [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านกลาง ประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ชุมแสงสงคราม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล