หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแสงสงคราม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5


โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร [ 15 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 26 


ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 61 รายการ [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 29 


ประชุมเพื่อจัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบ [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 30 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เน [ 26 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 7 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม [ 26 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 5 


ประชุมกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลชุมแสงสงคราม โครงการกองทุนน้ำมันฯ [ 25 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 6 


ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการจัดทำโครงการบริหารสิ่งปฎิกูลและขยะมู [ 23 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 4 


ลงไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านวังแร่ [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 5 


ลงไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานชุมแสงสงคราม - วัดปากคลองชุมแสง [ 17 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 3 


ปรับระดับพื้นผิวถนนเพื่อเตรียมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชุมแสงส [ 16 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 3 


กิจกรรม เดินแบบผ้าไทย ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2566 [ 15 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 4 


กิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณเด็กและเยาวชนตัวอย่าง ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ [ 14 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 5 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 5 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำป [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 7 


โครงการสนับสนุนการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 


กิจกรรม บางระกำ รันนิ่ง “วิ่งปันสุข” ครั้งที่ 1@ วัดสุนทรประ [ 24 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 3  
ขอสอบถามข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม (15 ก.พ. 2566)    อ่าน 26  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องขยะ (15 ก.พ. 2566)    อ่าน 28  ตอบ 1  
สอบถามข้อมูล (9 พ.ย. 2565)    อ่าน 123  ตอบ 2  
สอบถามข้อมูล (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 94  ตอบ 1  
รับการร้องเรียนในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (27 ต.ค. 2563)    อ่าน 288  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (14 ม.ค. 2559)    อ่าน 2295  ตอบ 6  
สอบถามทรัพย์สินราชการ (14 ม.ค. 2559)    อ่าน 1610  ตอบ 6  
สอบถามตำแหน่งว่าง (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 1157  ตอบ 0  
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ ค่ะ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 2535  ตอบ 1  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 เม.ย. 2556
รณรงค์ป้องกันภาวคลอดก่อนกำหนด [ 15 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้ [ 3 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.1/ว 1695 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566 ที่ พล 0023.6/ว 1685 ลว 22 มี.ค. 66 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
โอนเงินจัดสรรงปม.ปี 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าบำเหน็จบำนาญ)ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.66) [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
แจ้ง อ.เมือง การสนับสนุนงบประมาณ โครงการเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัย 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 จังหวัด ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/3669 ลว 21 มี.ค. 66 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
จัดส่งประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Innovation For Thai Ebucation (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาฯ ที่ พล 0023.3/ว 261 ลว 22 มี.ค. 66 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ที่ พล 0023.3/ว 1659 ลว 21 มี.ค. 66 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1670 ลว 22 มี.ค. 66 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน (ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน) ที่ พล 0023.3/ว 1661 ลว 21 มี.ค. 66 [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
สรุปข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 260 ลว 21 มี.ค. 66 [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 39 
หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบูรณะ ปรับปรุง อาคารราชพัสดุในที่ราชพัสดุ ที่ พล 0023.4/ว 1624 ลว. 20 มี.ค. 66 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ พล 0023.3/ว 257 ลว 20 มี.ค. 66 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 42 
ขอให้เร่งรัดการจัดซื้อและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.6/ว 259 ลว 20 มี.ค. 66 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 105 
แจ้ง ทน. และทม นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในระบบ e-Plan ที่ พล 0023.3/ว 258 ลว 20 มี.ค. 66 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่ พล 0023.5/ว 254 ลว. 17 มี.ค. 66 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 87 
การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาฯ ที่ พล 0023.5/ว 253 ลว. 17 มี.ค. 66 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 67 
แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ที่ พล 0023.5/ว 252 ลว. 17 มี.ค. 66 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 64 
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 ที่ พล0023.1/ว1616 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 90 
แจ้งคณะกรรมการฯ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 1584 ลว 17 มี.ค. 66 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี ที่ พล 0023.6/ว 1585 ลว 17 มี.ค. 66 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 51 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1185  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.3/ว1178  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29 กค. มท 0803.4/ว1183 รายชื่อฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1179 รายชื่อ รุ่นที่ 33  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด สน.บถ. มท 0809.1/ว1091  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว1167 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 17 มี.ค. 2566 ]
โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen กศ. มท 0816.3/ว1161 รายละเอียดโครงการฯ แบบสมัครฯ แบบรายงานฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1164  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กค. มท 0803.3/ว1163  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.4/ว1148  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1162 เอกสารแนบ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1145  [ 16 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.คท. มท 0808.2/3693-3768 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.) กสว. มท 0820.3/ว1124 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566 กพส. มท 0810.4/ว1139  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กศ. มท 0816.3/ว1133 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1123 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 สืบสานสงกรานค์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1119  [ 15 มี.ค. 2566 ]
นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในระบบ e-Plan กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1125  [ 15 มี.ค. 2566 ]
คุกกี้ปลาย่าง ( Grilled Cookie)
 
กศน.ตำบลชุมแสงสงคราม
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ (EMS) หมายเลขทะเบียน กม ๔๐๐๓ [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ที่ ๔ [ 20 มี.ค. 2566 ]

 
 
E-Service
 
 
 
 
 
ทต.วงฆ้อง ประกาศเทศบาลตำบลวงฆ้อง เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ. [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 25 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 12 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่โรงพยาบาลสัตว์ เทศบาลนครพิษณุโลก และศูนย์พักพิงสุนัข เทศบา [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ป่าแดง พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง จบหลักสูตรปฐมวัย ปีการศึก [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวั [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินมะปราง ขอเชิญประชาชน หรือผู้เข้ารับบริการด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.พิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเนินมะปราง ดำเนินการจัดประชุม คณะทำงาน (Wo [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.สนามคลี โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ปลักแรด เทศบาลตำบลปลักแรดขอประชาสัมพันธ์ รายการผู้ว่าพิดโลก ชวนคุย [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจา [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.เนินมะปราง โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ทต.สนามคลี โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม พ.ศ.2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรย้อย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลไทรย้อย [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.ปลักแรด เทศบาลตำบลปลักแรด ขอประชาสัมพันธ์ Application ThaiD [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ปลักแรด ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลปลักแรดจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.มะตูม โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ องค์ก [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ชุมแสงสงคราม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล