หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
   
 
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก [ 4 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ประจำปี 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานปี 2560 [ 24 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 รอบเดือน เมษายน 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 30  
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 28  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 37  
 
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2