หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก [ 4 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ประจำปี 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานปี 2560 [ 24 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 รอบเดือน เมษายน 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 71  
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 68  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 75  
 
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 83  
 
  (1)     2