องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก